Als vrede je missie is

 19,95

Auteur: Mineke de Vries

Type: paperback
Aantal pagina’s: 260
ISBN: 9789461852830

Categorieën: ,

Hoewel de term vredesmissie anders doet vermoeden, komen militairen niet zelden in heftige oorlogen terecht. Extreme situaties, geweld of de machteloosheid van niet mogen ingrijpen kunnen ertoe leiden dat een trauma ontstaat (Post Traumatische Stress Stoornis). Controleverlies, nachtmerries, geweldsuitbarstingen, altijd alert zijn: trauma betekent afscheid nemen van degene die je was.
Met de juiste hulpverlening is aan te leren hoe hiermee te leven. Soms echter blijkt het oppakken van het dagelijks leven moeizaam dan niet uitgesloten. Mensen raken buiten het zicht van de zorg, kunnen uiteindelijk buiten ieders blikveld raken. Ontwrichte gezinnen en isolement zijn geen uitzondering. Goed getrainde militairen die maar één doel voor ogen hadden - de vrede en veiligheid van hun medemens - kwamen zelf beschadigd uit de strijd. Als geen ander verdienen zij erkenning en waardering voor hun werk.

Veteranen vertellen in dit boek openhartig over hun uitzending, het hulpverleningstraject, hoe ze hun leven oppakten of waardoor het niet meer lukte. Afgewisseld met verhalen van hulpverleners en het thuisfront ontstaat een indringend beeld van de keerzijde van militaire inzet voor vrijheid.

Mineke de Vries (1961) heeft zich in haar journalistieke werk nadrukkelijk toegelegd op de twee onderwerpen: de Antillen en de  psychologie van uitgezonden militairen die met PTSS terugkomen. Dit resulteerde in alom gewaardeerde boeken, waaronder Als vrede je missie is en Met de zon in de rug.